Bohuslav Kouba

Bohuslav Kouba se narodil 7. července 1911 v Újezdu u Kladna. Jeho tatínek Josef pracoval jako zámečník v hutích, maminka Anna rozená Štěpánková byla žena v domácnosti. Měl dva sourozence Karla a Josefa.

Chodil na obecní a měšťanskou školu. I přes úspěšné začátky začal postupně lumpačit a dosáhl i na dvojku z mravů. Po měšťance nastoupil do hutí.  Pak studoval Státní průmyslovou školu na Kladně, ale ukončil jí po prvním ročníku.

Hrával na buben, hrál fotbal za Slávii Kročehlavy a boxoval.

1. 10. 1932 nastupuje prezenční službu u p. pl. 5 T. G. Masaryka v Praze, kde absolvoval poddůstojnickou školu a byl povýšen do hodnosti svobodníka (1. 3. 1933). Po propuštění do civilu hodně trampoval a byl bez práce. Pak pracoval u Kladenské firmy jako obchodní zástupce, později pracoval jako technik. V letech 1934 byl vyšetřován pro krádež peněz. Ale nic se neprokázalo.

V době zářijové mobilizace 1938 byl na vojenském cvičení, od léta 1939 přijal zaměstnání technika v ocelárnách v Německu. 

Když byl doma na dovolené, rozhodl se odejít do zahraničí. 9.5.1940 přešel slovenské hranice a Balkánskou cestou se dostal do Francie, kde byl 2. 6. 1940 v hodnosti desátníka přijat do čs. vojska a zařazen ke 4. rotě pěšího pluku 2. Při ústupových bojích ve Francii se projevil jako energický a schopný velitel.

Při ústupu z Francie odplul lodí Rod al Farag do Británie, kde se stal příslušníkem 1. roty pěšího praporu 2. Již v lednu 1941 byl vybrán do výcviku pro zvláštní úkoly a jmenován velitelem skupiny BIOSCOP, jejímiž členy byli četař aspirant Josef Bublík a desátník Zapletal, kterého nahradil od dubna četař Jan Hrubý. V březnu byl povýšen na četaře a k 28. 10. 1941 na rotného.

Od srpna téhož roku prodělal základní sabotážní kurs na STS 26, v září paravýcvik na STS 51 a následně kurs průmyslové sabotáže na STS 17. V listopadu 1941 byl přidělen na čs. výcvikovou stanici STS 2 v Bellasis. Zde čekal až do 27.4. 1942, než byl převezen na letiště a vyslán do vlasti. Pokračování příště.

Zajímavost:

1/ Jeho rodný dům byl bohužel zbourán. Musel ustoupit výstavbě Poldi Kladno. 

2/  Vynikající brankář, držitel stříbra z EURO 1996. Fotbalista roku 1993. Trenéra brankářů v FAČR Petr Kouba je jeden z příbuzných Bohuslava Kouby. 

Na krámku:

Na krámku máme s Bohuslavem Koubou jeho falešnou legitimaci z Anglie a CWG.

Zdroj: Vlastní bádání, VHU Praha a kmenový list.